itemlistelement

İtemlistelement değerleri için basit dizeleri kullanılan mevcut varlıkları veya ListItem kullanılır.

Listedeki öğeler düz dizelerse metin değerleri en iyi seçenektir. Mevcut varlıklar, verirdeki mevcut veriler basit ve sırasız bir listesi için en iyisidir. listitem, o listedeki öğe hakkında ek bağlam sağlamak istediğinizde veya aynı öğenin farklı listelerde farklı yerlerde olabileceği sıralı listelerde kullanılır.

Not: İşaretlenen öğelerin sırası, siparişi veya öğeleri göstermek için yeterli değildir. Bu gibi durumlarda ‘position’ özelliğiyle listitem kullanın.

Buradaki içerikleride “itemlistelement” hakkında daha fazla içeriklere erişebilirsiniz.