Çok değişkenli test başarılı bir SEO çalışması yürütmek için kullanıyoruz. Sitenizin dönüşüm oranını yükseltmek için kullanılan siteden hemen çıkma oranı üzerinde etkisi yüksek bir tekniktir. Uygulanacak konfigürasyonlarda en yüksek dönüşüm oranını sağladığını belirlemenin bir yoludur. Sayfayı oluşturan element ve içeriklerin kombinasyonlarının kapsamlı olarak karşılaştırılması en iyi sonuçların yakalanması için geliştirilmiştir.

Çok değişkenli testler, Dönüşüm oranı optimizasyonunda olmazsa olmaz bir yöntemdir. Kullandığımız diğer araçlar ve teknik yöntemleri kullanarak, Ziyaretçilerin sitenizle ne şekilde etkileşime girdiklerini analiz etmemizi sağlar. Sonuç olarak işiniz için daha fazla satış yapılmasına neden olacak değişiklikleri yapmamıza olanak sağlar.

Çok Değişkenli Test Nedir?

Çok değişkenli Test, Sitenizde farklı eleman ve içerik kombinasyonlarının web sayfanız üzerindeki etkilerini görmemizi sağlayan bir metottur. Sayfanın asıl ve deneme sürümleri, sitenize gelen ziyaretçilerin bir bölümüne gösterilir. Sayfayla olan ilişkileri gözlenir. Çok değişkenli testlerinizi gerçekleştirmek için sektördeki en iyi yazımı VWO’yu uzmanlıkla kullanmaktayız.

Çok Değişkenli Test Bilimsel Süreci

1. Gelişme Fırsatlarını Belirlemek

Deneyimlerimizden ve analitik araçlar yardımıyla, her bir sayfada ne kadar zaman harcandığını izliyoruz. Hangi sayfaları ziyaret ettiklerini kilit sayfada nasıl bir etkileşimde bulunulduğunu görmekteyiz. Gelişme gösterecek sayfaları doğru stratejik yaklaşımlarla oluşturuyoruz. Bu veriler sayesinde sitenin geliştirilecek sayfaların kısımları tespit edilir.

2. Asıl Sayfanın Farklı Sürümleri

Sitenizin kapsamlı analizi sonrasında, resimler, başlıklar ve geçiş sağlayan düğmeler ile sitenin kilit elemanlarının farklı sürümleri oluşturulur. Her elemanın kombinasyonu, test için yeni bir sürüm şeklinde işlevselliği değerlendirilir.

3. Çok Değişkenli Testi Yapmak

Genel kapsamlı birçok değişkenli testte, asıl sayfanın ziyaretçileri deneme sayfasıyla eşit oranda bölünür. Her bölüm farklı bir sürüme karşılık gelir. Çok değişkenli test, istatistiksel veriler anlamlı bir sayıya ulaşana kadar veri toplama süreci sürmektedir.

4. Değişiklikleri uygulamak

Test tamamlandığında, Dönüşüm oranı en yüksek sayfayı belirlemesi sağlanır. Bu sayfa kalıcı olarak yayınlanabilir. sonraki testlerde kullanılmak üzere hangi öğelerin etkili olduğu planlanarak deneyimliyoruz.

Çok Değişkenli Test ve A/B Testleri 

Çok değişkenli testler haricinde sayfanın iki farklı sürümünün tek bir fark üzerinden A/B testleri de uygulanmaktadır. Çok değişkenli testler, sürüm sayısı değiştirilen eleman sayısı kadar fazla olmaktadır.

Örnek vermek istersek iki başlık ve 2 görsel çok değişkenli test uygulanacaksa;

Dört varyasyonumuz mevcuttur. Peki değişken sayımız fazla ise;

Üç başlık, iki görsel ve Dört düğüme ise (3x2x4) 24 değişkenimiz mevcuttur. Bu nedenle, çok değişkenli testler ab testlerinden çok daha uzun sürmektedir. Bunun en büyük sebebi ziyaretçi kitlesi çok daha küçük bölümlere ayrıldığından dolayıdır. Bu durum ihtiyacımız olan istatistiksel veriyi elde etmemiz uzun zaman alacağı anlamına gelmektedir.

Her iki testin de web siteniz üzerinde önemli ölçüde trafik gerektirmektedir. Çok değişkenli testler ile doğru çalışmalar yapılabilmesi için yüksek trafik değerlerine sahip olunmalıdır. Çok değişkenli testlerin avantajı, birçok değişiklik farklı kombinasyonlar ile sürülmesidir. Bu sayede en etkileyici öğeleri yüksek doğruluk düzeyine göre belirlememizi sağlar. Dönüşüm oranınızın üzerinde en büyük etki oluşturacak değişiklikleri yapabilmemize olanak sağlar.

Karşılaştırma

Çok değişkenli Testler

Sayfaların farklı sürümlerinin sayısı test edilen değişkenlerin sayısına bağlıdır.

Hangi eleman kümelerinin en etkili olduğunu belirlemek için kullanılır.

Bilimsel, Ölçülebilir bir test yöntemidir.

Dönüşüm oranı üzerinde olumlu yönde kanıtlanmış bir etkisi olan değişimlere sebep olur.

A/B Testi

Bir sayfanın sadece en iyi 2 sürümü test edilir. Belirli bir sayfanın en iyi versiyonunu belirlemek için kurgulanır.

Bilimsel ve ölçülebilir test yöntemidir.

Dönüşüm oranı üzerinde kanıtlara dayalı bir etkisi olarak değişiklere yol açmaktadır.